شما اینجا هستید
اخبار زبان » اصطلاحات رایج در کلاس زبان

در این مطلب قصد داریم شما را با کلمات رایج در کلاس های زبان و محیط آموزشگاه های زبان آشنا نماییم. این کلمات پرتکرارترین کلمات در کلاس هایی با سطح متوسط و پیشرفته است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

Good morning
صبح به خیر
Good morning, everybody.
صبح همگی به خیر
Good afternoon, everybody.
عصر همگی به خیر
Hello, everyone.

سلام به همگی
Hello there, Ali.
سلام علی
How are you?
حالت چطوره
How are you today Ahmad?
احمد امروز چطوری

How’s life?
اوضاع چطوره
How are things with you, Sina?
سینا حال واحوالت چطوره
Are you feeling better today, Javad?
جواد امروز حالت بهتره ؟

Introductions
معرفی
My name is ……………. I’m your new English teacher.
اسم من …..هست من معلم جدید زبان انگلیسی شما هستم

I’ll be teaching you English this level.
من در این ترم به شما زبان انگلیسی درس خواهم داد

Let’s begin our lesson now.
بیایید درسمان را شروع کنیم
Is everybody ready to start?
آیا همه آماده هستید تا شروع کنیم
I hope you are all ready for your English lesson.
امیدوارم همه برای درس آماده باشند
I think we can start now.
فکر میکنم میتونیم حالا شروع کنیم
Now we can get down to work.
حالا میتونیم شروع کنیم
I’m waiting for you to be quiet.
من منتظرم شما ساکت بشید
We won’t start until everyone is quiet.
ما شروع نمیکنیم تا همه ساکت بشن
Stop talking and be quiet.
صحبت نکن و ساکت باش.
Put your things away
چیزاتون رو بگذاید کنار

Put your books away.
کتابهاتون رو کنار بگذارید

Who is absent today?.
امروز کی غایبه
Who isn’t here today?
امروز کی غایبه
What’s the matter with Hossayn today?
امروز چه مشکلی برای حسین پیش اومده
What’s wrong with Vahid today?
امروز برای وحید چه مشکلی پیش اومده
Why were you absent last Saturday , Abbass?
عباس چرا شنبه گذشته غایب بودی
Where have you been?
کجا بودی
We started ten minutes ago. What have you been doing?.
ما کلاس رو ده دقیقه قبل شروع کردیم . داشتی چکار میکردی
Did you miss your bus?
از اتوبوس جا موندی
Did you oversleep?
خواب موندی
Don’t let it happen again.
نذار دوباره اتفاق بیفته

There are still two minutes to go.
دو دقیقه مونده تا کلاس تموم بشه

We still have a couple of minutes left.
ما هنوز یه چند دقیقه وقت داریم
Your watch must be fast.
ممکنه ساعت شما جلو باشد

We have an extra five minutes.
ما یه ۵ دقیقه اضافه داریم

It’s almost time to stop.
الان دیگه وقتشه که کلاس رو تموم کنیم
I’m afraid it’s time to finish now.
ببخشید وقتشه که کلاس رو تموم کنیم
We’ll have to stop here.
ما باید همینجا کلاس رو تمومش کنیم
There’s the bell. It’s time to stop.
زنگ رو زدند و ما باید کلاس رو تموم کنیم
That’s all for today. You can go now.
برای امروز کافیه میتونید برید
Hang on a moment.
یک لحظه صبر کنید
Just hold on a moment.
یک لحظه صبر کنید
Stay where you are for a moment.
هر جا هستید برای یک لحظه صبر کنید
Just a moment, please.
یک لحظه لطفا
One more thing before you go.
قبل از اینکه برید من یک نکته بگم
Back to your places.
برگردید سر جاتون
We’ll do the rest of this chapter next time.
ادامه این درس را برای جلسه اینده انجام خواهیم داد
We’ll finish this exercise next lesson.
این تمرین رو جلسه آینده تموم میکنیم
We’ve run out of time, so we’ll continue next lesson.
وقتمون تموم شد خوب پس جلسه آینده ادامه خواهیم داد
This is your homework for tonight.
این تکلیف شما برای امشب هست
Do exercise 10 on page 23 for your homework.
تمرین ۱۰ در صفحه ۲۳ را برای تکلیف انجام دهید
Prepare the next chapter for Monday.
درس بعدی را برای روز دوشنبه اماده کنید
There is no homework tonight.
برای امشب مشقس ندارید
Remember your homework.
تکالیف خود را فراموش نکنید
Goodbye, everyone.
خداحافظ همگی
See you again next Wednesday.
چهارشنبه اینده شما را دوباره میبینم
See you tomorrow afternoon.
فردا بعدالظهر شما را میبینم
See you in class 1 after the break.
بعد از استراحت شما را در کلاس ۱ میبینم
Have a good holiday.
تعطیلات خوبی داشته باشید
Enjoy your vacation..
تعطیلات خوبی داشته باشید

Everybody outside!
همه برن بیرن

try not to make any noise as you leave.
وقتی دارید میرید بیرون سعی کنید سروصدا نکنید
Be quiet as you leave. Other classes are still working
وقتی میرید بیرون آرام باشید چون بقیه کلاس دارن

Take out a piece of paper
یک ورقه کاغذ آماده کنید
Please repeat
لطفا تکرار کنید
Give me your paper
ورقه خود را به من بدهید
For home work please study lesson one .
برای تکلیف لطفا درس یک را مطالعه کنید
Work with your partner .
با دوست خود تمرین کنید
Work in groups of three or four
در گروه های سه نفره و یا چهارنفره کارکنید
Open your book .
کتاب خود را بازکنید
Close your book
کتاب خود را بازکنید
Rise your hand
دست خود را بالا بگیرید
Put your hand down
دست خود را بیندازید
Turn to page 10
به صفحه ۱۰ کتاب خود بروید
Listen and practice .
گوش کنید و تمرین نمایید
Any question ?
سوالی نیست ؟
Can you speak more slowly ?
میتونید آرامتر صبحت کنید.
How do you pronounce this word?
این واژه چطور تلفظ میشه ؟
What does this ……mean:
این جمله و یا واژه چه معنایی میدهد ؟
How do you spell ……..?
این واژه را چطور اسپل میکنید ؟
Excuse me can you repeat that ?
عذر میخوام میشه یک بار دیگه اون رو برام تکرار کنید ؟
What is the answer for question number 1?
جواب سوال شماره یک چیست
How do you say …..in English ?
این رو به انگلیسی چطور میگن ؟
Whose turn is it ?
نوبت کیه ؟
It is your turn .
نوبت شماست
Which role are you going to take Jack or Jane?
کدوم نقش رو به عهده میگیری جک و یا جین ؟
I will be Jane .
من نقش جین رو میگیرم
Ready ?
آماده هستی ؟
Can I borrow your book ?
میتونم کتاب شما را قرض بگیرم
Who wants to go first ?
کی میخواد شروع کنه ؟
I will start .
من شروع میکنم
Change role and do it again .
نقش خود رو عوض کنید و دوباره انجام دهید
We don’t understand the activity ?
ما نمیدونیم این فعالیت رو چطور انجام بدیم
Can you explain it again ?
لطفا آن را دوباره برای ما توضیح دهید
Can you please help me with this ?
میتونی در انجام این تمرین به من کمک کنید
Why don’t we ask the teacher ?
چرا از معلم نمیپرسیم ؟
What are we supposed to do ?
قراره ما چکار کنیم
You were supposed to do Conversation 1.
قرار بود دیالگ شماره یک رو انجام بدید
Is it correct to say …..?
درسته اگه بگیم ………
I think so
فکر کنم درست باشه
I don’t think so
فکر نکنم درست باشه
I am not sure are you sure ?
من مطمعن نیستم شما مطمعن هستید
I don’t really know
من واقعا نمیدونم
I have no idea .
من نمیدونم
Do you know what this means ?
میدونی معنی این چه میشه
I think it means ……
فکر کنم معنای آن میشه ……..
Speak louder please I cannot hear you .
لطفا بلند تر صحبت کنید من نمیتوانم صدای شما را بشنوم
May I go out ?
ممکنه برم بیرون
May I come in ?
ممکنه بیام تو
Sorry for the late .
ببخشید که دیر اومدم
Try to be on time.
سعی کن سروقت بیای

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

مرکز مشاوره زبان-پارسیان | تسهیل سازی امور اخذ مجوزهای آموزشی